چاپ خبر
حضرت آمنه (س) شنبه, ۰۷ دی ۱۳۹۸
کسب مقام نائب قهرنانی تیم والیبال اداره کل آموزش و پرورش در مسابقات ادارات استان همدان
کسب مقام نائب قهرنانی تیم والیبال اداره کل آموزش و پرورش در مسابقات ادارات استان همدان
با حضور همکاران عزیزمان، خانم ها نانکلی و ربانی
کسب مقام نائب قهرنانی تیم والیبال اداره کل آموزش و پرورش در مسابقات ادارات استان همدان
با حضور همکاران عزیزمان، خانم ها نانکلی و ربانی
انتهای پیام/.