چاپ خبر
حضرت آمنه (س) شنبه, ۰۷ دی ۱۳۹۸
کسب مقام قهرمانی شنا توسط تیم آموزش و پرورش

کسب مقام قهرمانی تیم شنای آموزش و پرورش در جشنواره ورزشی کارمندان دولت.

این موفقیت را به اعضای محترم تیم بویژه همکاران محترم خانمها نانکلی و محمدی تبریک میگوییم.

کسب مقام قهرمانی تیم شنای آموزش و پرورش در جشنواره ورزشی کارمندان دولت.

این موفقیت را به اعضای محترم تیم بویژه همکاران محترم خانمها نانکلی و محمدی تبریک میگوییم.

انتهای پیام/.