چاپ خبر
حضرت آمنه (س) چهارشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۷
فعالیت صندوق مجمع خیرین دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س) به طور رسمی در سال تحصیلی جدید، آغاز گردید
صندوق مجمع خیرین دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س) به طور رسمی در سال تحصیلی جدید، فعالیت خود را  آغاز کرد و از اعضای جدید ثبت نام بعمل آورد.
صندوق مجمع خیرین دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س) به طور رسمی در سال تحصیلی جدید، فعالیت خود را  آغاز کرد و از اعضای جدید ثبت نام بعمل آورد.
 
انتهای پیام/.