چاپ خبر
حضرت آمنه (س) چهارشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۷
حضور جناب آقای سرهنگ قلعه ای، رئیس پلیس 110 به مناسبت هفته ی نیروی انتظامی در دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س)
روز یکشنبه 17 مهر 97،جناب آقای سرهنگ قلعه ای رئیس پلیس 110 به مناسبت هفته ی نیروی انتظامی در دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س) یافتند و در خصوص مسائل امنیتی برای دانش آموزان این مرکز، مطالبی را بیان فرموند. با اهدای هدایای یادبود، از سوی دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س) از ایشان تجلیل به عمل آمد.
روز یکشنبه 17 مهر 97،جناب آقای سرهنگ قلعه ای رئیس پلیس 110 به مناسبت هفته ی نیروی انتظامی در دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س) یافتند و در خصوص مسائل امنیتی برای دانش آموزان این مرکز، مطالبی را بیان فرموند. با اهدای هدایای یادبود، از سوی دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س) از ایشان تجلیل به عمل آمد.
انتهای پیام/.