چاپ خبر
حضرت آمنه (س) شنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
موفقیت چشمگیر دانش آموزان این مرکز در کسب بیشترین میانگین نمرات امتحانات دیماه 96 در کلیه ی پایه ها در سطح ناحیه
رتبه اول میانگین نمرات امتحانات دیماه 96 - دبیرستان نمونه حضرت آمنه
رتبه اول میانگین نمرات امتحانات دیماه 96 - دبیرستان نمونه حضرت آمنه
انتهای پیام/.