آیا دانش آموز پس از قبولی، امکان تغییر رشته را دارد؟
پذيرش نهايي دانش آموز در مدارس دورة دوم استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي، براي رشته هاي تحصيلي (علوم تجربي، رياضي ـ فيزيک و ادبيات و علوم انساني، شاخۀ فني و حرفه اي) منوط به کسب شرايط احراز رشته مطابق آييننامه هدايت تحصيلي است. ضمناً، تغيير رشتۀ پذيرفته شدگان در مدارس دورة دوم استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي در سال اول پذيرش اکيداً ممنوع بوده و در سال بعد، علاوه بر کسب کف امتياز قبولي رشتۀ مورد نظر در دبيرستان مقصد (در آزمون ورودي)، دارا بودن شرايط و ضوابط تغيير رشتۀ تحصيلي الزامي است
موارد و ضرایب امتحانی چیست؟
محتواي آزمون مشتمل بر دو دسته سؤالات« استعداد تحليلي» و « استعداد تحصيلي» است. ٪20امتياز آزمون مربوط به سؤالات « استعداد تحليلي» و ٪80آن مربوط به سؤالات « استعداد تحصيلي» است (امتياز آزمون، از طريق وزندهي به نمرة کل استعداد تحليلي و تحصيلي به نسبت ٪20و ٪80محاسبه و به صورت يک عدد بين -33٬333و 111٬111بيان مي شود. استعداد تحليلي : 15 سوال با ضریب 3 قرآن و معارف اسلامی: 8 سوال با ضریب 2 زبان و ادبيات فارسي : 15 با ضریب 2 مطالعات اجتماعی: 15 سوال با ضریب 1 علوم تجربی : 17 سوال با ضریب 2 ریاضیات: 20 سوال با ضریب 3
ضوابط و شرایط ثبت نام در آزمون ورودی این مدارس، چیست؟
طبق دفترچه ی آزمون، ملاك ثبت نام دانش آموزان پايه نهم در آزمون ورودي دبيرستانهاي دوره دوم متوسطه نظري و هنرستانهاي فني و حرفه اي نمونۀ دولتي، کسب حداقل معدل 17در نوبت اول مي باشد. در محدودههايي که امکان ثبت نام در دو واحد آموزشي (دبيرستانهاي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه) وجود داشته باشد، دانش آموزان ميتوانند در فرم تقاضانامۀ ثبت نام، هر يک از دو اولويت (اول و دوم) را انتخاب نمايند.
برای دریافت نتیجه ی آزمون ورودی، به کجا مراجعه کنیم؟
تمامي مراحل اعم از ثبت نام، دريافت کارت ورود به جلسه، مشاهدة نتيجۀ آزمون، ثبت درخواست تجديد نظر و دريافت پاسخ آن، از طريق سامانۀ مذکور انجام ميشود. در نتيجه، همۀ مراحل به شيوة غيرحضوري توسط داوطلبان انجام ميشود و مدارس مورد نظر داوطلبان، در اين خصوص مسئوليتي ندارند
آدرس سامانه ی ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی چیست؟
azmoon.medu.ir
ورود به دبیرستان نمونه دولتی، چگونه امکان پذیر است؟
آزمون نمونه دولتی نهم به دهم هر ساله توسط آموزش پرورش تمامی استان های ایران و برای ورود دانش آموزان فارغ التحصیل پایه نهم به مدارس نمونه دولتی برگزار می گردد . ثبت نام آزمون نمونه دولتی و ثبت نام آزمون تیزهوشان به صورت هماهنگ و از طریق سایت Azmoon.medu.ir انجام می شود همچنین آزمون تیزهوشان و آزمون نمونه دولتی نیز به صورت هماهنگ کشوری و در یک روز برگزار می شود . از آنجایی که آزمون نمونه دولتی نهم به دهم آخرین فرصت دانش آموزان برای تحصیل در مدارس نمونه دولتی می باشد بنابراین هرساله با استقبال زیادی برای ثبت نام رو به رو می گردد .
 
  
1 
  
 
صفحه 1 از 1