درج مطلب  
 
 
دبیرستان نمونه دختران حضرت آمنه همدان دانش آموزان برتر
 
 
نقاشی همگانی دبیرستان نمونه حضرت آمنه س (گروهی) رتبه اول
نقاشی غزال کردیان رتبه دوم
شعر مینا عسگری رتبه اول
مشاعره هدیه جعفری رتبه اول
داستان نویسی محدثه چهاردولی رتبه دوم
نقد ادبی فاطمه قهرمانی رتبه اول
نقد ادبی محدثه رضایی رتبه اول
نمایشنامه خوانی دبیرستان نمونه حضرت آمنه س ( گروهی) رتبه اول
وبلاگ نویسی محدثه محمدی رتبه اول
نشریه الکترونیکی صبا زارعیان رتبه اول
نشریه الکترونیکی صالحه سادات نبوی/ریحانه نبوی رتبه اول
فیلم کوتاه پریسا باقری رتبه اول
عکاسی آذین حسینیان رتبه دوم
هنرهای دستی-تجسمی عطیه عزیزی رتبه اول
هنرهای دستی-تجسمی ملیکا دژپور رتبه اول
تکنوازی ساینا سموات رتبه اول
تکنوازی پریزاد بختیاری رتبه اول
تکنوازی مبینا لطفی رتبه دوم