فرم  

ثبت نام در انجمن نخبگان دبیرستان نمونه دختران حضرت آمنه (س)

اگر فارغ التحصیل دبیرستان نمونه دختران حضرت آمنه (س) هستید، با تکمیل این فرم، به جمع اعضای انجمن نخبگان این مرکز بپیوندید.

برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.