درج مطلب  
 
 
 
موفقیت اعضای حلقه صالحین دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س) در کسب رتبه کشوری
 
کسب رتبه اول کشوری توسط دانش آموز ارجمند خانم عطیه عزیزی در سی و سومین دوره مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان برگزیده کشور
 
معرفی دانش آموزان عزیز حائز رتبه های مسابقات فرهنگی- هنری
عطیه عزیزی در رشته قالیبافی رتبه اول استان
نرجس مطلق حسینی در رشته عکاسی رتبه اول استان
فاطمه کاووسی در رشته مشاعره اول استان
صالحه سادات نبوی و ریحانه ربیعی در نشریه الکترونیکی رتبه اول استان
ساینا سماوات در رشته پیانو رتبه دوم استان
پریزاد بختیاری در رشته دف رتبه دوم استان
عطیه نعیمیان در رشته حجیم سازی رتبه دوم استان
محدثه چهاردولی در رشته شعر رتبه دوم
فاطمه حبیبی در رشته رنگ روغن رتبه سوم استانی
 
 
الناز مینویی نژاد و فاطمه صاقیان پذیرفته شدگان المپیاد ادبی در سطح منطقه
محدثه چهاردولی - فاطمه رنجبران رتبه اول ناحیه و نسیم غلامی رتبه دوم ناحیه در مسابقه درس هایی از قرآن
مهشاد یزدان دوست- منا مالمیر- فاطمه کوکبیان- مهشاد اکبر آریایی: منتخب جشنواره استانی( کاربرد کانی ها در پزشکی و داروسازی) در زمین شناسی
 
کسب رتبه اول استان همدان در مسابقات مفاهیم
توسط دانش آموز راضیه حاجیلو
 
کسب رتبه اول در مسابقات مشاعره استان همدان
توسط دانش آموز فاطمه کاوسی
 
کسب رتبه برتر در دهمین همایش نجوم (کانون سهره وردی استان زنجان)
توسط دانش آموز صالحه السادات نبوی
 
کسب عنوان قهرمانی استان در رشته های والیبال و تنیس روی میز در
جشنواره ورزشی مدارس شبانه روزی
 
کسب رتبه اول استان در مسابقه کتابخوانی
توسط دانش آموز سیده عطیه حسینی
 
کسب رتبه اول استان در مسابقه فیلم کوتاه پرسش مهر - سال تحصیلی 94-93
توسط دانش آموز پریسا باقری
 
کسب رتبه اول استان در اجرای سرود همگانی
 
 
کسب رتبه اول ناحیه توسط واحد مقاومت دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س)
 
 
کسب موفقیت دانش آموزان عزیز، خانم ها فاطمه یادگاری صبور- سمانه ملکی- فرنیا بهرامی- انسیه شمس والا - نگین کیهانی شاد را در هشتمین دوره علمی بین اللملی پایا (مرحله مقدماتی)
 
 
افتخارآفرینان دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س)، در مسابقات قرآن و معارف اسلامی ناحیه
 
 
مسابقه صحیفه سجادیه
پایه اول: نجمه اسدی - رتبه اول
پایه دوم: فاطمه حمیدبیگی - رتبه دوم
پایه سوم: فاطمه محسنی - رتبه دوم
پایه چهارم: فاطمه فاضلی نیک - رتبه دوم
 
مسابقه مفاهیم
پایه اول: ساینا سماوات- رتبه سوم
پایه دوم: عطیه حسینی - رتبه سوم
پایه سوم: سعیده ربانی - رتبه سوم
پایه چهارم: راضیه حاجیلو - رتبه اول
 
 
مسابقه نهج البلاغه
پایه اول: پریسا حق گو - رتبه سوم
پایه دوم: زینب زمردیان - رتبه اول
پایه سوم: الناز مینویی نژاد - رتبه سوم
پایه چهارم: فاطمه جمشیدی - رتبه اول
 
مسابقات حفظ
پایه اول: فاطمه ترک- رتبه سوم
پایه دوم: زینب حیدری - رتبه دوم
پایه چهارم: حنانه ذبیحیان - رتبه دوم
 
مسابقه احکام
پایه اول: محدثه چهاردولی - رتبه دوم
پایه دوم: پردیس رشادی - رتبه دوم
پایه چهارم: عطیه مرادی - رتبه دوم
 
مسابقه قرائت
پایه دوم: سمیه قادری - رتبه دوم
پایه چهارم: معصومه ترابیان - رتبه اول
 
مسابقه انشا نماز
پایه اول: فاطمه یادگاری - رتبه دوم
پایه دوم: پریسا باقری - رتبه اول