افتخارات فرهنگی - هنری سال 91-92  

کسب رتبه اول کشوری دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س) در برگزاری
نمایشگاه مدرسه انقلاب- سال تحصیلی 92-91


كسب مقام دوم كشور توسط دانش آموزان دبیرستان آمنه (س) در 
جشنواره فاوا و مسابقات رباتیك- اردیبهشت 92


كسب رتبه دوم مرحله قطبی كشوری تیم رباتیك دبیرستان حضرت آمنه (س) برگزیدگان مسابقات سالتحصیلی 92 - 91– دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س)

بـرگزیدگـان مـسابقـات قـرآن ومعـارف در ناحیـه

مسابقـات ادبی یادواره شهیـد طالبیـان

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

رشته

رتبه

نام و نام خانوادگی

نوع اثر

1

*حنانه ذبیحیان

دوم

حفظ

اول

زهرا افشار

قطعه ادبی

2

*فاطمه قائمی پناهیان

سوم

حفظ

اول

عاطفه عارفی فرد

قطعه ادبی

3

مریم رحیمی

اول

صحیفه سجادیه

دوم

نرگس ملامیرزایی

قطعه ادبی

4

عطیه مرادی دائم

دوم

صحیفه سجادیه

سوم

زهرا شیری

قطعه ادبی

5

فاضله رضایی مژگان

سوم

تفسیر

دوم

راضیه حاجیلو

قطعه ادبی

6

راضیه حاجیلو

دوم

تفسیر

سوم

نسترن رضایی

قطعه ادبی

7

سحر ارغوانی

پیش

تفسیر

دوم

نگین شیر افکن

قطعه ادبی

8

زهرا افشار

دوم

انشای نماز

دوم

مسابقـه کتـابخوانـی (حماسـه حسینی )

9

مهسا شاهدوستی

پیش

انشای نماز

سوم

نام نام خانوادگی

رتبه

10

عاطفه فلاح

اول

احکام

دوم

فاطمه جمشیدی

دوم

11

معصومه ترابیان

دوم

احکام

دوم

زهرا بیات

سوم

12

*الهام ملکی

پیش

احکام

اول

مسابقات استانی بسیج دانش آموزی

13

*زهرا عظیمی نسب

سوم

صحیفه سجادیه

اول

لیلا سعیدی مهر

حفظ

14

فاطمه علی بابایی

پیش

صحیفه سجادیه

دوم

زهرا قاسمی

نجم الهدی