افتخارات فرهنگی و هنری سال تحصیلی 88-87  

کسب عنوان رتبه برتر دانش آموزان عضو انجمن علمي با ارائه 14 مقاله برگزيده شده

کسب رتبه اول اين مرکز در سطح ناحيه
در بازديد مديران هم جوار، به استناد بخشنامه و اخذ تمامي امتياز مکتسب


بهترين رتبه رشته تجربي و رشته انساني ناحيه از بين مدارس خاص (علامه حلي، فرزانگان و شاهد) در آزمون 88 متعلق به اين مرکز مي باشد

کسب رتبه اول معدل کتبي دانش آموزان (دختر و پسر) سال سوم  متوسطه در امتحانات نهايي خرداد 88

صد درصد قبولي دانش آموزان در پايه مياني با وجود برگزاري آزمون کيفي و سخت مرکز

کسب رتبه هاي برتر مسابقات آزمايشگاهي در سطح ناحيه و استان

موفقيت چشمگير در راهيابي به جشنواره خوارزمي

قانون جذب: راه يافته به جشنواره خوارزمي، کاري از: فاطمه چيتگري، دبير راهنما: خانم حميدي، سال تحصيلي 88-87
 
اوقات فراغت: راه يافته به جشنواره خوارزمي، کاري از طاهره آقا محمدي، دبير راهنما: خانم پاکدست، سال تحصيلي 88-87
 
بررسي عوامل موثر در ايجاد اضطراب تحصيلي ، راه يافته به جشنواره خوارزمي، کاري از: سحر خداياري ، مرضيه فريدي وثوق ، آزاده مالمير ، مينو ياوري کيا، دبير راهنما : زهره منوريان، سال تحصيلي 88-87موفقيت چشمگير دانش آموزان در کسب رتبه هاي دو رقمي و سه رقمي در کنکور 88،تعداد 12 نفر از 59 نفر از دانش آموزان پيش دانشگاهيکسب رتبه هاي استاني در مسابقات فرهنگي و هنري و راهيابي به مسابقات کشوري

زهرا عباسي جوان: مقام اول تفسير

نرگس سليمان اختياري: مقام سوم انشاء نماز
شبنم احمدي: مقام سوم احکام
فاطمه چيتگري: مقام دوم پرسش مهر
طاهره آقا محمدي: مقام سوم پرسش مهر

رتبه هاي اول مسابقات فرهنگي و هنري در ناحيه

فائزه ذبيحي: حفظ قرآن کريم
زهرا عباسي جوان: تفسير
پريسا رضايي سرشار: نهج البلاغه
هانيه فدائي واحد: احکام
سعيده بختياري: تفسير
تهمينه ميرزائي: تفسير
نرگس سليمان اختياري: انشاء نماز
شبنم احمدي: احکام
فاطمه چيتگري: مطالعه و تحقيق
طاهره آقامحمدي: مطالعه و تحقيق

     
 
تصاویر