پذیرفته شدگان آزمون سراسری 91  
موفقيت چشمگير دانش آموزان دبيرستان نمونه حضرت آمنه (س) در
کسب رتبه هاي زير 1000 کنکور سراسري 1391
را به دانش آموزان عزيز، خانواده هاي محترم و جامعه فرهنگيان تبريک عرض مي نماييم


گالری تصاویر جشن نخبگان 1391
طراحی: مهندس صابره السادات نبوی

رتبه های زیر 1000طراحی: مهندس صابره السادات نبوی


مینو یاوری کیا / رتبه289 / رشته علوم تجربی/ دندانپزشکی علوم پزشکی همدان
 
طاهره عافیتی وصال/ رتبه 886 / رشته علوم تجربی پزشکی علوم پزشکی همدان
 
غزل یگانه  / رتبه 903 /رشته علوم تجربی پزشکی علوم پزشکی همدان
 
زهرا عباسی جوان /  رتبه 66/ رشته علوم تجربی دندانپزشکی  دانشگاه تهران
 
حسنا محبی / رتبه 137 /رشته علوم تجربی پزشکی  علوم پزشکی همدان
 
منا حسنی / رتبه 370 / رشته علوم تجربی دندانپزشکی علوم پزشکی همدان
 
هنگامه صمدی / رتبه 409 / رشته علوم تجربی دندانپزشکی علوم پزشکی کرمانشاه
 
فاطمه شهمرادی /رتبه 537 /رشته علوم تجربی پزشکی علوم پزشکی اراک
 
فاطمه شوندی / رتبه 851 رشته علوم تجربی علوم تغذیه دانشگاه اصفهان
 
نیکتا امیری / رتبه 114 / رشته ریاضی مهندسی عمران  دانشگاه صنعتی شریف
 
مهسا شیرازی / رتبه 303  /رشته ریاضی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف
 
مهتاب اسد بگی /رتبه 172  /رشته زبان مهندسی عمران  دانشگاه امیرکبیر
 
نازی وزینی افشار/ رتبه 26 / رشته ریاضی مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان
 
مرضیه صادقیان/ رتبه 116 / رشته علوم انسانی حقوق دانشگاه بوعلی
 
فاطمه تمسکی/ رتبه 140 / رشته علوم انسانی حقوق دانشگاه بوعلی
 
آزاده مالمیر/ رتبه17 / رشته علوم انسانی روانشناسی بالینی شهید بهشتی تهران
 
فرزانه زنگنه  /رتبه 210 / رشته علوم انسانی حقوق دانشگاه بوعلی
 
فروغ قاسمی/ رتبه 322 / رشته علوم انسانی حقوق دانشگاه  بوعلی
 
زهره خلج/ رتبه 719 /رشته علوم انسانی  حقوق دانشگاه بوعلی
 
سحر خدایاری/ رتبه 431 / رشته علوم انسانی حقوق دانشگاه بوعلی
 
فهیمه شاکر/ رتبه 604 / رشته علوم انسانی روانشناسی کودک دانشگاه الزهرا تهران
 
نعیمه موسوی گلبار/ رتبه 70 / رشته علوم انسانی حقوق دانشگاه بوعلی
 

پذیرفته شدگان آزمون سراسری 91

 

گروه علوم تجربی

یاسمن کاتبی: پزشکی علوم پزشکی همدان

سیده صفورا حسینی: پزشکی علوم پزشکی همدان

سارا اصفهانی: پزشکی علوم پزشکی همدان

نگین علی قارداش: داروسازی دانشگاه همدان

سحر فامیل گروسیان: پزشکی دانشگاه سنندج

فاطمه سهامی پور: پزشکی دانشگاه اراک

آناهیتا احمدوند: داروسازی علوم پزشکی همدان

سمانه اسدی: داروسازی علوم پزشکی همدان

زهرا غلامحسین دستجردی: بینایی سنجی دانشگاه شهید بهشتی

عاطفه کاظمی: شنوایی سنجی دانشگاه شهید بهشتی

مهسا سبزی پرور: فیزیوتراپی دانشگاه تهران

سیده میترا سیدرحمانی: علوم آزمایشگاهی دانشگاه همدان

گلفام گودرزی: روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا

محیا خسروانی: علوم آزمایشگاهی دانشگاه همدان

سعیده بختیاریان: علوم آزمایشگاهی  دانشگاه همدان

صبا سامری:زیست شناسی دانشگاه تهران

عرفانه نصرالهی: هوشبری  دانشگاه اصفهان

پریسا رجبی: مامایی علوم پزشکی همدان

زهرا مشفقی واحد: دبیری زیست دانشگاه ارومیه

پگاه بهاریانی: مامایی دانشگاه همدان

سپیده سادات اقلیمی: شیمی کاربردی دانشگاه همدان

مینا علوی: هوشبری علوم پزشکی همدان

رزا خسروی: گیاهپزشکی دانشگاه همدان

فاطمه نادری منش: هوشبری  دانشگاه همدان

مهسا ابرناک: پرستاری دانشگاه همدان

مرضیه نوریانی: پرستاری علوم پزشکی همدان

صدیقه زهره بقا: تکنسین اتاق عمل علوم پزشکی همدان

راضیه کرمی: علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان همدان

سمیه آزادی: مهندسی کشاورزی دانشگاه همدان

هانیه راد مرد: پرستاری علوم پزشکی همدان

فاطمه قاسمی: بهداشت دانشگاه بابل

 

گروه ریاضی - فیزیک

 

 

 

فرزانه رضایی: مهندسی برق قدرت دانشگاه بوعلی

 

شقایق عبداله زاده: مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی

 

فائزه ذبیحی: مهندسی  الکترونیک دانشگاه بوعلی

 

سمیرا افتخاری رنجبر: فیزیک هسته ای دانشگاه بوعلی

 

گلنوش شکریان:مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی

 

شهرزاد خواجوی: مهندسی الکترونیک دانشگاه بوعلی

 

زهرا سلیمی گنبدی: دبیری ریاضی دانشگاه فرهنگیان  همدان

 

نسترن حاتمی مهر: مهندسی عمران دانشگاه بوعلی

 

ساره دمقی: مهندسی عمران دانشگاه بوعلی

 

فائزه عسگری سیما: مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی

 

ساره وطنی: مهندسی  برق قدرت دانشگاه بوعلی

 

آذین نوع دوست: مهندسی  صنایع دانشگاه بوعلی

 

فائزه داوریان: مهندسی  صنایع دانشگاه بوعلی

 

هانیه فدایی: مهندسی  صنایع دانشگاه بوعلی-  فقه و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

 

فرناز نوری: مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی

 

رویا موسی پور: مهندسی عمران دانشگاه آله طه تهران

 

زهرا حیدری: فیزیک اتمی دانشگاه بوعلی

 

نفیسه برزین: مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی

 

شراره ادوایی: گیاه پزشکی دانشگاه بوعلی

 

پردیس سعیدی: مهندسی برق الکترونیک دانشگاه بوعلی

 

عطیه مختاری: مهندسی پزشکی دانشگاه تهران

 

فاطمه محرابی: علوم تربیتی دانشگاه باهنر همدان

 

رقیه قاسمی مشرف: مهندسی IT دانشگاه صنعتی

 

مهسا حیدری: کامپیوتر دانشگاه صنعتی


گروه علوم انسانی

فاطمه کریم خانی : روانشناسی دانشگاه  بوعلی
مرضیه فریدی وثوق:  مشاوره دانشگاه شهید باهنر همدان
ناهید پژوهش همت: روانشناسی دانشگاه  بوعلی
پریسا رضایی سرشار: روانشناسی دانشگاه  بوعلی
نیکتا سرکانی: علوم تربیتی دانشگاه  بوعلی
عاطفه سلطانی معصومی: جامعه شناسی فرهنگیان اراک
ماهرخ جوادیان: روانشناسی دانشگاه  بوعلی
صفورا محسن لو: الهیات  دانشگاه فرهنگیان همدان
نازنین سهراب بیگی: روانشناسی دانشگاه بوعلی
مهسا سلطانی حقیق: علوم تربیتی دانشگاه سنندج
فروزان فتحی: برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز
سمیرا سهیل وجهی: الهیات دانشگاه اسد آباد