پذیرفته شدگان ازمون سراسری92   

رتبه های برتر زیر 1000 منطقه و زیر 3000 کشوری
در آزمون سراسری 92لیلا سعیدی مهر رتبه 7علوم انسانی
فریبا علیزاد رتبه32 علوم انسانی
سحرارغوانی رتبه 79 علوم انسانی  
سیما سیفی علوم انسانی  
عارفه فضل اله زاده علوم انسانی  
آزو یوسفی  علوم انسانی                       
 مهسا شهرابی    علوم انسانی
 فریبا محسن لو   علوم انسانی
 زهرا وجدی هویدا  علوم انسانی
 سمانه عین آبادی علوم انسانی
 میترا آخوندی    علوم انسانی
فاطه شیری علوم انسانی                      
 ندا گوهری علوم انسانی
 مریم یاوری كیا ریاضی فیزیك
 عارفه جعفری   ریاضی فیزیك
 زهرا محتشمی    ریاضی فیزیك
 ساغر سرشار  ریاضی فیزیك
 شكوفه سروعظیمی  ریاضی فیزیك
 سعیده بهرامی علوم تجربی     
   پرناز قربانی علوم تجربی     
 الهام صلاحی راد علوم تجربی
 فرشته آذرنیا علوم تجربی
 نفیسه پورمهدی علوم تجربی
 روژین حسامی علوم تجربی
 زهرا طلایی شعار علوم تجربی
 فاطمه بختیاری علوم انسانی
 ملیحه موسیوند علوم انسانی
 آیدا میرزامحمدی علوم انسانی
 پریسا یونسی علوم انسانی     
 زهرا خوشكلام علوم تجربی
 سحر عزیزی علوم تجربی